Những ưu khuyết điểm của Xamarin

Ưu điểm Các công cụ của Xamarin về cơ bản sẽ cho phép bạn phát triển các ứng dụng Android hoặc iOS bằng ngôn ngữ C# và có thể chia sẻ rất nhiều phần code giữa các ứng dụng với nhau. Khi viết một ứng dụng sử dụng bộ công cụ của hãng Xamarin thì... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑