[Soft skills series] #01 – Quản lý thời gian cho cá nhân

Nguồn thời gian của tất cả chúng ta đều có hạn, đặc biệt là quỹ thời gian dành cho công việc (một ngày chỉ có 8 tiếng ~ 1 tuần là 40 tiếng). Nội dung công việc không chỉ giống nhau, lặp đi lặp lại mà ngày càng có sự đa dạng, độ phức tạp...... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑