Khách hàng của bản thân ta là ai?

"Khách hàng là thượng đế", câu nói mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng và nghe thường xuyên. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải thấm nhuần điều này. Đối với công ty phát triển hệ thống phần mềm thì KH là end-user, vậy đối với bản thân mình... Continue Reading →

[Soft skills series] #01 – Quản lý thời gian cho cá nhân

Nguồn thời gian của tất cả chúng ta đều có hạn, đặc biệt là quỹ thời gian dành cho công việc (một ngày chỉ có 8 tiếng ~ 1 tuần là 40 tiếng). Nội dung công việc không chỉ giống nhau, lặp đi lặp lại mà ngày càng có sự đa dạng, độ phức tạp...... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑