Phần 1: Làm quen với React Native qua app “Hello Neos Vietnam”

Xin chào, Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau viết một ứng dụng đơn giản có tên là "Hello Neos Vietnam" bằng React Native. Cách hoạt động của ứng dụng là nhập một tên và hiển thị bên dưới dòng chữ "Hello [name]" Trước tiên bạn cần cài đặt môi trường thông qua trang chủ... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑