Cập nhật: Mức nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Khi mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh sẽ có nhiều người lao động không phải nộp thuế thu nhập, đồng thời mức nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020 cũng có thay đổi. Lưu ý: Cách tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây chỉ áp dụng cho người có thu nhập từ tiền... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑