[Node.js Tutorials for Beginners] – Unit 9: Express framework part 1

Table of Contents 1. What is Express? 2. Why use Express? 2. Installing & using Express 3. Demo: Creating a simple Rest api 1. What is Express? It’s a web framework that let’s you structure a web application to handle multiple different http requests at a specific url. Express is a minimal, open source and... Continue Reading →

[Node.js Tutorials for Beginners] – Unit 8: Read and write file with module fs in Node.js

Table of Contents 1. What module fs? 2. Read file with module fs 3. Write file with module js 1. What module fs? Module fs (short for file system) is a module built in node.js that handles files, folders in node.js Syntax var fs = require(‘fs’); 2. Read file with module fs Syntax readFile('pathFile', [option],... Continue Reading →

NODEJS

Định nghĩa chính thức trên trang chủ :“Node.js là một trình chạy JavaScript được xây dựng dựa trên V8 JavaScript engine của Chrome.” Node.js là gì ? Node.js là platform mã nguồn mở được phát triển bởi Ryan Dahl một kỹ sư phần mềm sinh năm 1981, ở San Diego, California, USA vào năm 2009.Node.js... Continue Reading →

Bất đồng bộ trong Node.JS

Node.JS (gọi gọn là node) ra đời năm 2009 với mục tiêu có thể dùng ngôn ngữ JS ở back-end, đồng bộ với JS ở front-end để biến JS thành 1 ngôn ngữ full-stack thật sự. Và một trong những ưu điểm vượt trội để node được chú ý tới ngay từ ban đầu chính... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑