Là lính mới trong tuyển dụng IT ? Đây là những bí kíp bạn cần !

Việc tuyển dụng kỹ thuật có thể sẽ khó khăn, nhất là khi bạn không thuộc chuyên ngành đó. Những thuật ngữ bị rút gọn cùng nhau (DevOps), như 1 cuộc chiến tranh giữa các vì sao không hồi kết. Những kĩ thuật nghe có vẻ giống nhau nhưng thực tế lại trái ngược (ví... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑