Hướng dẫn customize Workflow của Garoon

Garoon là một trong những service của Cybozu, tương tự như Kintone,... Bài toán đặt ra: Với một workflow được tạo ra theo chuẩn của service Garoon sẽ có N người có quyền approve flow. Hãy customize workflow này sao cho khi người approve là người cuối cùng thì thực hiện đăng kí thông tin... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑