Chế độ ốm đau và điều kiện để hưởng quyền lợi từ BHXH

Trong suốt một năm, thời tiết thay đổi, những lúc trái gió trở trời chắc hẳn cũng có ít lần chúng ta hoặc người thân bị ốm. Trong trường hợp phải nghỉ việc vì ốm đau hoặc để chăm sóc con cái, chúng ta có thể nhận được trợ cấp từ BHXH. Tuy nhiên, không... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑