Integration Test là gì?

Integration Test là gì? Trong hôm nay mình cùng tìm hiểu lại một khái niệm là Integration Test còn gọi là test tích hợp từ các Unit Test. 1.    Khái niệm Integration Testing là công việc kiểm thử tích hợp 1 nhóm các module riêng lẻ với nhau cùng với các Unit Test riêng lẻ trong từng module. Một... Continue Reading →

[Node.js Tutorials for Beginners] – Unit 10: Express framework part 2 (end)

Table of Contents 1. Templating 2. Sample Structure of a Node Express app 1. Templating What is middleware? You might hear the term middleware thrown around a lot but what is it in the context of Express.js? Middleware is any number of functions that are invoked by the Express.js routing layer before your final request... Continue Reading →

Tìm hiểu về kiểm thử hệ thống ( System Testing)

Neos Vietnam technology

Trong kiểm thử phần mềm, người kiểm thử thực hiện nhiều cấp độ kiểm thử khác nhau. Từ unit testing đến acceptance testing, đảm bảo rằng tất cả các thành phần của sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng, không có bất kỳ trở ngại nào. Được thực hiện sau khi integration testing và trước khi acceptance tests, system test là một trong những cấp độ kiểm thử phần mềm, sẽ được thảo luận chi tiết dưới đây.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

1. Kiểm thử hệ thống là gì?

Kiểm thử hệ thống là cấp độ kiểm thử đánh giá hành vi của một hệ thống phần mềm tích hợp đầy đủ dựa trên các yêu cầu và thông số kỹ thuật được xác định trước.Đó là một giải pháp cho câu hỏi “nếu hệ thống hoàn chỉnh hoạt động theo các yêu cầu được xác định trước của nó?”

Một số cân…

View original post 2,364 more words

CHÁN CODE THÌ PHẢI LÀM SAO

Đi làm một thời gian, lắm lúc sẽ cảm thấy… hơi chán, không muốn code gì, không muốn làm gì.Cuộc sống có quá nhiều bộn bề lo toan, có quá nhiều thứ phải đắn đo suy nghĩ Có các nguyên nhân sau khiến ta cảm thấy chán: Học chán: Bài tập khó quá , học... Continue Reading →

Scrum

Giới Thiệu Scrum là một framework trong đó mọi người có thể giải quyết các vấn đề thích ứng phức tạp.Scrum được thành lập dựa trên lý thuyết kiểm soát quá trình thực nghiệm hay còn gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm. Trụ cột của Scrum Scrum có Ba trụ cột là: Minh bạch, Kiểm... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑