Dự đoán về xu hướng người tiêu dùng trên Internet vào năm 2021

Thời khắc chuyển giao đang đến gần, đây là thời điểm để các nhà nghiên cứu tập trung vào những thông tin trong năm qua, từ đó đưa ra những dự đoán về xu hướng hành vi người tiêu dùng để có những bước tiếp cận, chăm sóc sao cho phù hợp. Năm 2020 đã... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑