Tìm hiểu kỹ thuật tấn công và phòng chống lỗi XSS (Cross-Site Scripting) trên website

Các kỹ thuật tấn công  website mà hacker thường sử dụng để lấy cắp, phá hỏng dữ liệu trên hệ thốngngoài sql injection còn có xss (cross - site scripting) và csrfbạn đọc tìm hiểu kỹ thuật tấn công CSRF tại đâybài viết này mình trình bày về kỹ thuật tấn công dạng XSS (Cross-Site... Continue Reading →

NGƯỜI TA KHÔNG ĐÁNH GIÁ BẠN QUA KĨ NĂNG, MÀ ĐÁNH GIÁ THEO THÀNH TỰU

Mấy hôm nay, trong 1 lần ngồi lai rai nhậu nhẹt, chém gió với mấy ông bạn, tụi mình có bàn đến một chủ đề khá vui: Làm sao biết đánh giá được trình độ của một ông developer? Làm sao biết ổng giỏi hay thành công? Các anh em mỗi người nói 1 kiểu:... Continue Reading →

DDOS là khỉ gì ?

Có 1 kiểu tấn công vào website mà chúng ta không thể nào chống được, dù có làm thế nào đi nữa: DDOS. Đây cũng là một từ rất hay dc nhắc đến và rất phổ biến tại VN. “Sáng ngủ dậy, đi DDOS răng xong thấy tô bún riêu vợ DDOS để sẵn trên... Continue Reading →

Khách hàng của bản thân ta là ai?

"Khách hàng là thượng đế", câu nói mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng và nghe thường xuyên. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải thấm nhuần điều này. Đối với công ty phát triển hệ thống phần mềm thì KH là end-user, vậy đối với bản thân mình... Continue Reading →

Transfer learning and fine-tuning

Data Preprocessing In this tutorial, you will use a dataset containing several thousand images of cats and dogs. Download and extract a zip file containing the images, then create a tf.data.Dataset for training and validation using the tf.keras.preprocessing.image_dataset_from_directory utility _URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip' path_to_zip = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs.zip', origin=_URL, extract=True) PATH = os.path.join(os.path.dirname(path_to_zip), 'cats_and_dogs_filtered') train_dir = os.path.join(PATH, 'train') validation_dir = os.path.join(PATH, 'validation')... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑