DDOS là khỉ gì ?

Có 1 kiểu tấn công vào website mà chúng ta không thể nào chống được, dù có làm thế nào đi nữa: DDOS. Đây cũng là một từ rất hay dc nhắc đến và rất phổ biến tại VN. “Sáng ngủ dậy, đi DDOS răng xong thấy tô bún riêu vợ DDOS để sẵn trên... Continue Reading →

Draytek Vigor VPN is up but no traffic

Change VPN MTU Step 1: Access Web Console Step 2: Change MTU VPN to 1200 1 -> PPTP2 -> L2TP3 -> IPsec4 -> L2TP over Ipsec5 -> GRE over Ipsec6 -> SSL Tunnel Ex vpn mss set 1 1200 vpn mss set 2 1200 vpn mss set 3 1200 vpn mss set 4 1200 vpn... Continue Reading →

Wifi tip: Show only 5G Network

1. In the Search Bar type cmd. 2. Now, Right-click on cmd.exe from the result and select Run As Administrator. 3. User Account Control or UAC dialog box will appear, click on Yes.4. Type netsh wlan show all Next, check whether the 802.11n standard mode is enabled under the settings of the network adapter. If not, follow the below steps to enable the setting. Press Windows Key... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑