DDOS là khỉ gì ?

Có 1 kiểu tấn công vào website mà chúng ta không thể nào chống được, dù có làm thế nào đi nữa: DDOS. Đây cũng là một từ rất hay dc nhắc đến và rất phổ biến tại VN. “Sáng ngủ dậy, đi DDOS răng xong thấy tô bún riêu vợ DDOS để sẵn trên... Continue Reading →

Tìm hiểu về các loại kiểm thử – Test Types

Tìm hiểu về các loại kiểm thử - Test Types Trong kiểm thử Test Type được chia thành 4 loại: Testing of function ( Functional testing)Testing of software product characteristics (Non - Functional testing)Testing of software structure/architecture ( Structural testing)Testing related to changes (Confirmation and regression testing) 1. Testing of function ( Functional testing) Kiểm... Continue Reading →

STATIC TESTING – KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1) 1. Static testing là gì? Ngược lại với dymanic testing (kiểm thử động), kiểm thử động yêu cầu phải chạy phần mềm để test. Còn kiểm thử tĩnh là kĩ thuật kiểm tra các tài liệu (review) và tự động phân tích cú pháp (static analysis) của... Continue Reading →

Change-related Testing

1. Kiểm tra liên quan đến thay đổi là gì? Kiểm tra liên quan đến thay đổi là loại kiểm tra có mục đích cụ thể. Nó được thiết kế để xác minh rằng một thay đổi đối với hệ thống đã được khắc phục một cách chính xác và không gây ra bất kỳ... Continue Reading →

Vai trò của Unit Test

Đây là bài viết thứ hai của tôi về unit test, theo dự định trước đó thì tôi muốn viết về các khía cạnh nâng cao hơn so với một ví dụ quá đơn giản về unit test. Nhưng gần đây, qua công việc tôi nhận thấy việc viết unit test sẽ trở lên vô... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑