Plan Schedule Management

1. Plan Schedule Management Plan Schedule Management is the process of establishing the policies, procedures, and documentation for planning, developing, managing, executing, and controlling the project schedule. The key benefit of this process is that it provides guidance and direction on how the project schedule will be managed throughout the project.  Data flow diagram 2.... Continue Reading →

Tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm AGILE – SCRUM

1. Agile là gì? Trong những năm gần đây từ khóa Agile được nhắc đến khá nhiều trong các lĩnh vực công nghệ và sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm. Vậy Agile là gì? Vì sao các doanh nghiệp lại muốn áp dụng Agile vào trong... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑