Digital Transformation là gì? Xu hướng nào Digital Transformation trong năm 2020?

Digital Transformation là gì?Digital Transformation có nghĩa là chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới, nhanh và thường xuyên thay đổi để giải quyết các vấn đề thường sử dụng điện toán đám mây, giảm sự phụ thuộc vào phần cứng do người dùng sở hữu nhưng... Continue Reading →

BPO LÀ GÌ? CÔNG TY NEOS VIETNAM CUNG CẤP NHỮNG DỊCH VỤ NÀO?

BPO LÀ GÌ? BPO viết tắt của Business Process Outsourcing, là thuê một công ty khác thực hiện một dịch vụ nhất định. Các ngành như công nghệ thông tin, y tế, tài chính, dịch vụ khách hàng và kế toán là một trong số những ngành sử dụng dịch vụ thuê ngoài BPO nhiều nhất.  Một điều mà... Continue Reading →

What is Docker

1. OVERVIEW Docker is the company driving the container movement and the only container platform provider to address every application across the hybrid cloud. Today’s businesses are under pressure to digitally transform but are constrained by existing applications and infrastructure while rationalizing an increasingly diverse portfolio of clouds, datacenters and application architectures. Docker enables true... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑