Nâng cấp game Unity của bạn bằng Async / Await / Tasks

Lời mở đầu Đã bao giờ bạn cảm thấy game Unity của mình chưa được "ngon" như mong đợi, khi mà các đoạn xử lý tốn nhiều thời gian gây ra tình trạng giật, treo game? Hoặc tuy chưa tình gặp tình trạng đó nhưng bạn vẫn muốn tối ưu hóa game của mình hơn... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑