Khách hàng của bản thân ta là ai?

"Khách hàng là thượng đế", câu nói mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng và nghe thường xuyên. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải thấm nhuần điều này. Đối với công ty phát triển hệ thống phần mềm thì KH là end-user, vậy đối với bản thân mình... Continue Reading →

12 bước giúp bạn kiểm soát hoàn toàn cơn giận

Con người tức giận theo nhiều cách khác nhau và vì nhiều lý do khác nhau. Có thể bạn tức giận chỉ vì bị đồng nghiệp khiêu khích,  một tình huống dường như không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đến bạn. Về lâu dài, điều này dẫn sự tức giận vô cớ và... Continue Reading →

Tìm hiểu về các loại kiểm thử – Test Types

Tìm hiểu về các loại kiểm thử - Test Types Trong kiểm thử Test Type được chia thành 4 loại: Testing of function ( Functional testing)Testing of software product characteristics (Non - Functional testing)Testing of software structure/architecture ( Structural testing)Testing related to changes (Confirmation and regression testing) 1. Testing of function ( Functional testing) Kiểm... Continue Reading →

Transfer learning and fine-tuning

Data Preprocessing In this tutorial, you will use a dataset containing several thousand images of cats and dogs. Download and extract a zip file containing the images, then create a tf.data.Dataset for training and validation using the tf.keras.preprocessing.image_dataset_from_directory utility _URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip' path_to_zip = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs.zip', origin=_URL, extract=True) PATH = os.path.join(os.path.dirname(path_to_zip), 'cats_and_dogs_filtered') train_dir = os.path.join(PATH, 'train') validation_dir = os.path.join(PATH, 'validation')... Continue Reading →

How to call a Microsoft Graph API from Azure Logic App

You can use the Microsoft Graph API to build apps for organizations and consumers that interact with the data of millions of users. With Microsoft Graph, you can connect to a wealth of resources, relationships, and intelligence, all through a single endpoint: https://graph.microsoft.com. For additional information refer to https://docs.microsoft.com/en-us/graph/overview link. Before using the APIs from the Microsoft Logic... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑