LẤY THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TỪ AZURE ACTIVE DIRECTORY VỚI ỨNG DỤNG AZURE SSO CỦA MICROSOFT

Khi làm việc với tính năng Azure SSO (single-sign-on) đăng nhập một lần của microsoft thông qua Azure Active Directory (AAD ) việc cần thiết của mỗi developer chúng ta là lấy được thông tin của user thông qua AAD để hiện thị các thông tin lên site của chúng ta cũng như các thông... Continue Reading →

SOLID LÀ GÌ – NGUYÊN LÝ SOLID ĐỂ TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN CODE “SỐ MÁ”

Trong quá trình học, hầu như các bạn sinh viên đều được học một số khái niệm OOP cơ bản như sau: Abstraction (Tính trừu tượng)Encapsulation (Tính bao đóng)Inheritance (Tính kế thừa)Polymophirsm (Tính đa hình) Những khái niệm này đã được dạy khá rõ ràng, và hầu như những buổi phỏng vấn nào cũng có những câu hỏi liên quan đến khái niệm này. Vì... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑