[Docker Tutorial] Giới thiệu về Docker

Docker đã trở nên phổ biến rộng rãi trong thế giới CNTT đang phát triển nhanh chóng này. Các tổ chức đang tiếp tục áp dụng nó trong môi trường sản xuất của họ. Nhân cơ hội này tôi sẽ giải thích Docker theo cách đơn giản nhất. Trong blog này, các khái niệm sau... Continue Reading →

Giới thiệu về thẻ FeliCa

Khi bạn sống ở Nhật Bản, bạn có thể thấy nhiều loại thẻ được dùng ở khắp nơi. Ở tàu điện, cửa hàng tiện lợi, phòng tập, thậm chí cả ở máy bán hàng tự động. Bạn biết không, chúng đều có chung nguồn gốc, thẻ FeliCa. FeliCa là công nghệ thẻ vi mạch không... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑