STATIC TESTING – KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1) 1. Static testing là gì? Ngược lại với dymanic testing (kiểm thử động), kiểm thử động yêu cầu phải chạy phần mềm để test. Còn kiểm thử tĩnh là kĩ thuật kiểm tra các tài liệu (review) và tự động phân tích cú pháp (static analysis) của... Continue Reading →

LỘ TRÌNH ÔN THI CHỨNG CHỈ TESTER ISTQB FOUNDATION

Nếu bạn đang quan tâm đến chứng chỉ ISTQB, chắc hẳn bạn đang làm việc như một chuyên viên kiểm thử phần mềm hoặc đang tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực này. Thông thường, bạn sẽ cần đầu tư một khoản học phí từ 2-4 triệu cho 1 khóa luyện thi ISTQB Foundation.... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑