Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 với tài khoản giao dịch thuế điện tử 

(Áp dụng đối với cá nhân tự quyết toán)   I.    Các điểm lưu ý:          -    Thời hạn quyết toán: chậm nhất 30/4/2021(Lưu ý: đối với hồ sơ hoàn thuế có thể nộp sau ngày 30/4/2021 mà không bị xử phạt vi phạm hành chính)          -    Khai thuế qua trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ dành cho cá nhân)          -    Các hình... Continue Reading →

Extension function – Kotlin

Decorator pattern cho phép người dùng thêm chức năng mới vào một đối tượng hiện có mà không làm thay đổi cấu trúc của nó. Loại design pattern này dùng để có các tính năng bổ sung được thêm vào đối tượng ban đầu. Kotlin cung cấp khả năng mở rộng một class với chức... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑