Sức khỏe dân văn phòng.

Nhân viên văn phòng và đặc biệt là nhân viên IT chúng ta do đặt thù công việc nên phải ngồi một chỗ nhiều, ít được vận động trong công việc. Hệ lụy là sẽ kéo theo rất nhiều bệnh tật liên quan đến việc ngồi quá nhiều. Lúc còn trẻ cơ thể đang khỏe... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑