Một số mẹo tối ưu hóa HTML/CSS/JS đúng chuẩn

Tại sao phải tối ưu hóa trang web? Nếu bạn không muốn mất tiền, mất traffic thì việc tối ưu hóa là lẽ đương nhiên. Theo thống kê của Oreilly: Bing sẽ làm bạn mất 4.3% doanh thu/user nếu như trang của bạn chậm hơn 2s so với trung bình.Google sẽ giấu mất 0.59% số lượng kết... Continue Reading →

Traffic sign recognition – 01 – Get data

Download dataAt this tutorial, I will download data from German traffic signhttps://www.kaggle.com/meowmeowmeowmeowmeow/gtsrb-german-traffic-sign After download, put it into folder and then split them to multiple classes data_dir = '/home/silverlight/Projects/signs_dataset' class_names = ['alert_100', 'alert_120', 'alert_50', 'alert_60', 'alert_70', 'alert_80', 'end_speed'] img_height = 180 img_width = 180 3. Convert data into 2 type of data. 80% for training and... Continue Reading →

Cách comment code sao cho ngầu

Comment trong code là một cái gì đó nó khó thể diễn tả. Người thì có người này người nọ, comment cũng vậy cũng có comment this comment that. Sau khi nhặt nhạnh, chôm chỉa thì em đã lấy về để anh em có thể giải trí sau những giờ làm việc hăng say. Méo... Continue Reading →

Accessible expression with Material Icons and Flutter

Material Design and Flutter both help developers build experiences that are flexible, accessible, and expressive, while delivering great performance and efficiency. Now we’re pleased to give you even more ways to create distinctive UIs with improved support for Material Icons in Flutter. Material Icons are beautifully crafted symbols for common actions and items, including everything from... Continue Reading →

DATA GENERATOR FOR DEVELOP

Cuộc đời một developer có rất nhiều việc rất chán nhưng phải làm: fix bug, viết report, nhập timesheet, viết code test … Một trong những việc đáng chán đó là: Tạo data giả để hiển thị và test. Để làm việc này, chúng ta thường tạo object giả (bằng code), hoặc đánh data giả vào SQL. Hầu như 90% developer và tester đều ghét... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑