[AWS Series] Unit 1: Giới thiệu về Amazon Web Services (AWS)

Table of contents 1. Giới thiệu về Amazon Web Services 2. Các lợi ích khi sử dụng Amazon Web Services ======= 1. Giới thiệu về Amazon Web Services Amazon Web Services (AWS) là một trong số các dịch vụ của Amazon hoạt động dựa trên nền tảng cloud computing (điện toán đám mây) và được... Continue Reading →

Sổ sức khỏe điện tử – App theo dõi sức khỏe từ Bộ Y tế hữu ích cho người dân mùa dịch Covid-19

Sổ sức khỏe điện tử được đặc biệt quan tâm vào thời gian gần đây khi dịch Covid-19 bùng phát - gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Bằng cách cập nhật các thông tin về tình hình sức khỏe của người sử dụng, ứng dụng sổ sức khỏe kết nối... Continue Reading →

Giới thiệu Swagger – Công cụ document cho RESTfull APIs

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Swagger – một công cụ rất mạnh mẽ để tạo một trang quản lý document cho API. Nội dung 1 Tìm hiểu về tài liệu hướng dẫn sử dụng API2 OpenAPI là gì?3 Swagger là gì?4 Cấu trúc cơ bản của Swagger4.1 info4.2 basePath4.3 tags4.4 Paths4.5 securityDefinitions4.6 definitions Tìm hiểu về tài liệu hướng dẫn sử dụng... Continue Reading →

The real meaning of accountability in the workplace

Have you ever worked in an organization that was routinely plagued by missed deadlines, broken promises, and abandoned commitments? It was probably an organization that was missing accountability in its strategy. Why, then, is the word accountability often charged with negative connotations, stress, and even fear? The reason is that we're accustomed to using the... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑