Cron job in laravel

Bước 1: Install Laravel Trong bước này, nếu bạn nào chưa tải source laravel về, thì bạn dùng lệnh dưới đây để download composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravelCronjob "6.*" Bạn có thể lên trang chủ để xem tại đây Bước 2: Create Command Ở bước này, bạn chạy lệnh dưới để tạo file php artisan make:command... Continue Reading →

Tìm hiểu kỹ thuật tấn công và phòng chống lỗi XSS (Cross-Site Scripting) trên website

Các kỹ thuật tấn công  website mà hacker thường sử dụng để lấy cắp, phá hỏng dữ liệu trên hệ thốngngoài sql injection còn có xss (cross - site scripting) và csrfbạn đọc tìm hiểu kỹ thuật tấn công CSRF tại đâybài viết này mình trình bày về kỹ thuật tấn công dạng XSS (Cross-Site... Continue Reading →

DDOS là khỉ gì ?

Có 1 kiểu tấn công vào website mà chúng ta không thể nào chống được, dù có làm thế nào đi nữa: DDOS. Đây cũng là một từ rất hay dc nhắc đến và rất phổ biến tại VN. “Sáng ngủ dậy, đi DDOS răng xong thấy tô bún riêu vợ DDOS để sẵn trên... Continue Reading →

Khách hàng của bản thân ta là ai?

"Khách hàng là thượng đế", câu nói mà ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng và nghe thường xuyên. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải thấm nhuần điều này. Đối với công ty phát triển hệ thống phần mềm thì KH là end-user, vậy đối với bản thân mình... Continue Reading →

Tìm hiểu về các loại kiểm thử – Test Types

Tìm hiểu về các loại kiểm thử - Test Types Trong kiểm thử Test Type được chia thành 4 loại: Testing of function ( Functional testing)Testing of software product characteristics (Non - Functional testing)Testing of software structure/architecture ( Structural testing)Testing related to changes (Confirmation and regression testing) 1. Testing of function ( Functional testing) Kiểm... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑